Kas yra Child Orissa ?

Child Orissa pagrindinis tikslas - finansiškai paremti įvairius Svamio Šankaranandos Giri darbus skirtus neturtingiems gyventojams jų gimtojoje provincijoje Orisoje. Ši veikla yra tiesiogiai skirta vaikų švietimui.
Nuo 2002 m. metinės mokinių iš Vakarų aukos padėjo atidaryti mokyklą Baisnavdžulyje,kur vaikai gauna nemokamą mokyklinį išsilavinimą, priešpiečius, uniformas ir reikmenis, kaip antai metinias knygas, užrašų knygeles ir pieštukus. Ši kaimo mokykla taip pat yra ir internatinė mokykla, kurioje našlaičiai apgyvendinami nemokamai. Iki dabar joje yra 80 berniukų ir mergaičių. Pastatai apsupti plačių laukų, kuriuose moksleiviai dirba. Daržai yra drėkinamai. Ryžiai ir daržovės iš daržo šviežiai pateikiami mokyklos virtuvei.
Svamidži pabrėžia, kad svarbu mokytis tradicinių žemės ūkio metodų, kurie jau prarandami žemėjė dėl nuskurdimo mastų. Todėl siekiama išmokyti vaikus kaip dirbti patiems sau, kad jiems reikia pasilikti savo kaime ir gimtojoje kultūroje, o tuo pačiu metu gaunamas pagrindinis skaitymo, rašymo ir aritmetikos išsilavinimas.
Mokykla per paskutinius metus plėtėsi ir mokinių skaičius padidėjo, aukos sumažėjo. Tik sauja pasekėjų toliau siunčia reguliarius įnašus.

 

Tu taip pat gali paremti Svamio darbą Orisoje.

Swamidži sutikus, Paryžiuje įsikūrusi asociacija "Šankara Krija Joga" sukūrė paprastą būdą priimti aukas iš įvairių Europos šalių. 

 Pasirenkant saugų mokėjimą per PayPal.

 

Jei norite prisidėti prie Svamdži humanitarinių ir švietėjiškų darbų, prašome rinktis iš galimybių nurodytų žemiau:

 

1)Jūsų pasirinktos kasmėnesinės ar metinės sumos pervedimas.

PayPal automatiškai nuskaičiuos šią sumą, o jūs galėsite sustoti, kada tik panorėsite. Tai efektyviausias sprendimas padėsiantis užtikrinti nuolatinį projektų finansavimą.

Iš pradžių pasirinkite savo sumos dydį iš meniu :


2)Jūsų pasirinktas vienkartinis paaukojimas.

Jei norite paremti projektus, Orisoje, bet nenorite įsipareigoti vieneriems metams. Sekite Paypal nuorodą ir įveskite pasirinktą dydį. Net mažas įnašas padės.


 

 

 

Po jūsų mokėjimo, ačiū jums užsiregistruoti šiame puslapyje -►Pastaba: Visos aukos yra pervedamos į "Šankara Krija Joga" asociacijos banko sąskaitą ir yra siunčiamios "Krija Jogos fondui" Indijoje kiekvieną ketvirtį. Ši asociacija reglamentuojama Prancūzijos įstatymais remiantis 1901 m. bendrojo intereso darbais ir teisiškai registruota sutikus Indijos valdžios institucijomis. Be banko mokesčių, jokios einamosios išlaidos nebus nuskaitytos.
Paypal puslapyje jūsų paprašys užpildyti savo vardą ir adresą, siekiant išlaikyti visų rėmėjų registrą ir pateikti metinę ataskaitą.
Jei čia siūlomi mokėjimo būdai jūsų netenkina, galite susisiekti su manimi per interneto svetainę arba susisiekite su vietine asociacija.

  

"Que chacun soit remercié pour son soutien et son engagement."

 

Naujienos iš įvairių vykdomų projektų :

−► Baisnavdžuli prieglauda.

Baisnavdžuli mokykla, kuriai labiausiai pagalbos reikia. Mokykla įsikūrusi didžiuliame lauke, kuriame auginami daržovės, vaisiai ir ryžiai. Mokyklai labai sekasi, nes vaikai joje yra ypač protingi ir nori mokytis.
Mokykla dar tik kuriasi. Joje yra tik sienos. Tačiau supratimo ir tarpusavio paramos dvasia, ypač tarp našlaičių, leidžia šį projektą tęsti nepaisant ekonominio sunkmečio. Jie susikūrė į didelę šeimą, visi jie esa broliai ir seserys, vyresni vaikai padeda jaunesniems.
Kad ir kas bebūtų, Svamidži ir toliau maitina vaikus ir išlaiko esamą infrastruktūrą, tačiau darbai ilgam laikui sustojo ir Svamidži norėtų atnaujinti statybas pirmame aukšte, kur betono kolonos jau yra pastatytos (žr. nuotraukas).

Mokykla įsikūrusi labai vargingo regiono kaime, besribojančio su džiunglėmis, kuriose gyvena laukiniai drambliai ir tigrai.

 

 

−► Statoma nauja mokykla Rairakhol, gegužė / birželis 2012

Pastaruosius dvejus metus Svamidži nuomuoja namą Rairakole, kuriame įkurta laikina pradinė mokykla. Pernai rudenį jis galėjo įgyti šiek tiek žemės nuolatinės mokyklos statybai. Ji yra šiuo metu statoma, Svamidži susipažinus su pastato planais, numatytas praplėtimas. Kai darbai bus baigti, iš viso bus devynios klasės, biuro erdvė ir didelis atviras kambarys laisvalaikio skaitymams, Hatha jogai, ir t. t.
Svamidži taip pat planuoja pradėti statyti kolegiją, pamatai jau yra, bet tai jau kita istorija ...